Kaple

Kaple sv. Jana Křtitele

Kaple sv. Jana Křtitele stojí v pomyslném středu obce, na místě které se příznačně jmenuje Náměstí U Kaple. Při cestě po hlavní silnici ji nelze minout. Mimo konání bohoslužeb je uzavřená.                 

Historie

Začátkem 90. let 19. století se ostopovičtí občané začali zabývat myšlenkou nahradit zděnou obecní zvonici, která stála na návsi, kaplí, „v níž by se mohla odbývati aspoň každou neděli křesťanská cvičení a mše svaté“.
K nejnadšenějším propagátorům této stavby patřili tehdejší starosta František Kamenický a také František Horák, kteří byli spolu s ředitelem místní školy Josefem Palkovským členy stavebního odboru obecního výboru a vedli veškerá jednání s touto akcí související. Konečné rozhodnutí o stavbě kaple padlo na valné hromadě všech občanů, která se konala 21. června 1891.
Plány zhotovila umělecká kancelář při moravském průmyslovém muzeu v Brně.
V létě roku 1892 byly plány schváleny a bylo uděleno povolení ke stavbě. Stavitelem byl František Přikryl z Brna. Se stavbou se začalo 8. 8. 1892. Práce rychle pokračovaly, takže již koncem září byla budova pod střechou.
V polovině května 1893 byla stavba kaple dokončena. Kolaudace dokončené stavby kaple se konala 29. května 1893. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků obce vzali odpovědnost za financování stavby na sebe sami obyvatelé obce. Kromě finančních darů věnovali občané zdarma dovoz stavebního materiálu a další služby.

Kapli posvětil a slavnostní první mši v obci sloužil brněnský biskup dr. František Saleský Bauer. Slavnost posvěcení kaple byla významnou událostí pro celou obec a kronikář o ní napsal mimo jiné toto: „Za účelem uvítání hostů byly postaveny dvě překrásné slavobrány. Všechny domy byly prapory v barvách národních, zemských a papežských, zelení a květinami vyzdobeny. V předvečer slavnosti konal zdejší spolek vojenských vysloužilců lampionový průvod s hudbou za všeobecného osvětlení osady, při němž před kaplí vypáleny ohňostroje a kaple osvětlena bengálským ohněm.“
Po svěcení se konala u starosty obce Františka Kamenického slavnostní hostina, které se zúčastnil i biskup. Po hostině bylo v kapli ještě svátostné požehnání.

Přestože původně byl patronem obce svatý Medard, když byla vybudována nová kaple, vybrali si občané nového ochránce a patrona - stal se jím svatý Jan Křtitel.

http://www.geocaching.com/geocache/GC1B4FH_wostopowicske-prochazkovani