Veřejné zakázky

Zhotovení stavby – OBECNÍ SÁL A KNIHOVNA V OSTOPOVICÍCH

Zhotovení projektové dokumentace DOSTAVBA II.ETAPY MŠ A ZŠ OSTOPOVICE opakované

Zhotovení projektové dokumentace – DOSTAVBA II.ETAPY MŠ A ZŠ OSTOPOVICE

Rakonstrukce chodníků a komunikací na ulici Branky a Na Rybníčku v Ostopovicích

Sportovně-rekreační plocha u Dráhy v Ostopovicích

Ostopovice - kanalizace U Dráhy

Splašková kanalizace a komunikace na ulici Družstevní v Ostopovicích

Svoz odpadu v obci Ostopovice II

Svoz odpadu v obci Ostopovice

Splašková kanalizace a komunikace na ulici Nová v Ostopovicích

Ostopovice, U Kaple, Školní

III/15280 Ostopovice, zpevněná plocha v ul. B. Němcové

Rekonstrukce a dostavba OÚ

Zajištění odborných vodohospodářských služeb spočívajících v provozu vodovodů a

Svoz a likvidace komunálního a tříděného odpadu z Obce Ostopovice

Veřejné prostranství Ostopovice U Kaple

Soubor oprav pozemních komunikací a chodníků v obci Ostopovice

Obec Ostopovice, ulice Osvobození, vodovod a kanalizace

Prodloužení a úprava stávajícího VO na ulici Krátká, Ostopovice

Nákup technologického vybavení pro rozšíření kapacity sběrného dvora

Ostopovice - separace a svoz odpadu

Rekonstrukce křižovatky Školní x Družstevní x Osvobození v Ostopovicích

Obnova lesních pěšin a opatření k posílení rekreační funkce lesa na Přední hoře

Pořízení samosběrného zametacího stroje pro údržbu komunikací v obci Ostopovice

Ostopovice, vodárna "U Kaple" - bezpečnostní přepad studny

Štěpkovač

Sběrný dvůr, Ostopovice

Ostopovice: rekonstrukce chodníku na ul. Krátká a B.Němcové

Úvěr pro financování rekonstrukce ZŠ a MŠ Ostopovice (2011)