Vodovod a kanalizace

Zásobování obce Ostopovice pitnou vodou je od roku 2001 zajištěno prostřednictvím hydrogeologického vrtu OS-1A, který se nachází asi 300m východně od obecní zástavby. Vrt byl vyhlouben v březnu 2001 jako náhrada za původní vrt OS-1 z roku 1980, který ztratil svou funkčnost v důsledku částečného zavalení. Nový vrt je hluboký 70m a má maximální vydatnost 4,3 litrů za sekundu. Průměrné čerpané množství vody je 190 m3 za den, tj. asi 2,2 l/s.

Od roku 2020 tento zdroj doplňuje voda z Vírského oblastního vodovod. Voda z obou zdrojů je mísena v poměru 1:2 (1 díl voda z vrtu OS-1, 2 díly vody z Vírského oblastního ovodovodu).

Vlastníkem vodárenské infrastruktury v obci je Obec Ostopovice.

Od 1.10.2016 je provozovatelem vodovodu a kanalizace v obci společnost Vodárenská akciová společnost, a.s.

 

Aktuální ceny vodného a stočného :

od 1.1.2021

vodné: 44,46 Kč vč. DPH

stočné: 40,54 Kč vč. DPH

vodné+stočné celkem 85,-Kč vč. DPH


Kontakty na provozní středisko Rosice:

pracovní dny 7-15 hodin              tel.: 546 411 012, e-mail: rosice(zavináč)vasbv.cz

pohotovost - vodovody                tel.: 602 586 482

pohotovost - kanalizace               tel.: 602 466 221

 

Technický úsek pro vyjadřování

Doubravová Zuzana DiS.

doubravova(zavináč)vasbv.cz

tel.: 545 532 247

Ing. Markéta Majerová

majerova(zavináč)vasbv.cz

tel.: 545 532 254

 

Zákaznické oddělení (smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod):

Romana Wünschová      545 532 223, zakaznici(zavináč)vasbv.cz

 

Pro uzavření smlouvy na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod je třeba vyplnit formulář Podklad pro uzavření smlouvy. Pokud kromě vodovodní přípojky využíváte i vlastní zdroj vody, je třeba pro uzavření smlouvy vyplnit navíc ještě tzv. Paušální kartu.

Formuláře jsou ke stažení zde:

soubor ke stažení: formulář "Podklad pro uzavření smlouvy"
201707131003_1.Prihlaseni_odberatele.pdf

soubor ke stažení: formulář "Paušální karta"
201707131003_3.Pausalni_karta_-_novy_odberatel.pdf

Na základě těchto pokladů bude připravena k podpisu nová smlouva. Upozorňujeme, že dle zákona musí být smlouva uzavřena s vlastníkem nemovitosti (dle katastru).

Vyplněný podklad prosím zašlete na adresu:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

divize Brno-venkov

Soběšická 820/156

638 00  Brno

nebo emailem na adresu: zakaznici(zavináč)vasbv.cz

Další informace, týkající se uzavření smlouvy, lze získat na obchodním úseku VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 00  Brno, p. Romana Wünschová, tel.: 545532223.

 

Kvalita pitné vody v Ostopovicích

Podrobné informace o kvalitě a složení pitné vody naleznete zde:

https://vodarenska.cz/kvalita-vody-dle-obci/

Reklamační řád

soubor ke stažení: 202109251024_reklamacni-rad.pdf

Aktuální informace ke kvalitě vody