Informace pro chataře

Poplatek za odpady pro chataře na rok 2022

Výše 500,-Kč

Poplatek je z technických důvodů splatný od 1. března do 31. května příslušného kalendářního roku. Prosíme Vás, abyste poplatek nehradili před tímto termínem.

Poplatek je možné uhradit:

  • bankovním převodem na účet obce u Komerční banky č. ú.: 9224641/0100. Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo evidenční chaty
  • hotově na pokladně obce

 

Svoz odpadů z chatových oblastí probíhá z pěti sběrných míst, vybavených kontejnery o objemu 1100l. Kontejnery jsou umístěny v lokalitách (viz foto níže):

- Cesta k Podskalnímu mlýnu

- U tří bříz

- Zápustinky

- U Lébartova křížku

- Stará dálnice

Svoz probíhá v období duben - říjen 1x za 14 dní.

Pozor - v zimním období (listopad - březen) se odpad z chatových oblastí nesváží.

Velkoobjemový odpad a další odpady je možné odevzdávat také ve Sběrném dvoře Ostopovice na ulici Družstevní (za viaduktem).

Další informace na tel.: 547 211 381

 

Mapka s rozmístěním kontejnerů na komunální odpad