Veřejné zakázky

III/15280 Ostopovice, zpevněná plocha v ul. B. Němcové

Předmětem veřejné zakázky a hlavním účelem stavby je zajištění odvedení povrchových vod od zástavby do kanalizace, zabezpečení pohodlného a bezpečného odstavení vozidel a zlepšení provozu na silnici III. třídy rozšířením směrového oblouku. Stavebními úpravami budou zachovány veškeré návaznosti na stávající vchody a vstupy do navazující zástavby, případně dojde k lokálním úpravám, např. zřízením kamenného schodu k domu na parcele 583. Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Předmět veřejné zakázky bude financován z finančních prostředků SÚS JMK a obce Ostopovice.


 


Další info a zadávací dokumentace viz Profil zadavatele:


 


https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-ostopovice_55/v-00161-iii-15280-ostopovice-zpevnena-plocha-v-ul-b-nemcove_14610/