Veřejné zakázky

Ostopovice, U Kaple, Školní

Prostor stavby se nachází na zastavěném území k. ú. Ostopovice (ulice Školní a U Kaple) na průtahu silnice III/15270 směřující z Brna, MČ Starý Lískovec k obci Střelice. Dotčené plochy stavebními úpravami a výstavbou autobusových zálivů se nachází v místech současných chodníku a zeleně. Součástí stavby bude přesun stávajícího přechodu pro chodce do nové polohy, do prostoru křižovatky ul Školní a Vinohradská. Součástí stavby bude rekonstrukce chodníků, budou vytvořeny nové záhony s jednotnou zelení a dojde k rekonstrukci současného veřejného osvětlení.


 


Další informace viz profil zadavatele:


 https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-ostopovice_55/ostopovice-u-kaple-skolni_14811/