Veřejné zakázky

Splašková kanalizace a komunikace na ulici Nová v Ostopovicích

Stavba zahrnuje rekonstrukci stávající místní asfaltové komunikace v ulici Nová a to od hrany krajské komunikace III/15270 v ulici Lípová po ulici Osvobození včetně křižovatky s ulicí Osvobození a zároveň vybudování nové splaškové kanalizace v ulici Nová včetně propojení dvou konců stávající splaškové kanalizace v ulici Osvobození.


 


Další informace viz profil zadavatele:


 


https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-ostopovice_55/splaskova-kanalizace-a-komunikace-na-ulici-nova-v-ostopovicich_18143/