Veřejné zakázky

Svoz odpadu v obci Ostopovice

Předmětem veřejné zakázky je pravidelný svoz a energetické využití či odstranění veškerého směsného komunálního odpadu kat. číslo 200301 (MGB a GMT nádoby o objemech od 60 do 1100l) od všech obyvatel dle seznamu poskytnutý zadavatelem. Interval svozu je 14 dní.
Dále předmětem veřejné zakázky je následné zavedení systému vážení SKO. Vybraný dodavatel zajistí na své náklady nejpozději do 1. 7. 2018 označení všech shromažďovacích nádob unikátním číselným identifikátorem, který bude čitelný automatickým čtecím zařízením sběrného vozidla a pouhým okem, nebo automatickým čtecím zařízením sběrného vozidla a ručním čtecím zařízením, které poskytne vybraný dodavatel zadavateli do bezplatné zápůjčky po celou dobu plnění Smlouvy.


 


Další informace viz Profil zadavatele:


 


https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-ostopovice_55/svoz-odpadu-v-obci-ostopovice_20500/