Veřejné zakázky

Splašková kanalizace a komunikace na ulici Družstevní v Ostopovicích

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na řádné, úplné a bezvadné provedení výstavby díla s názvem „Splašková kanalizace a komunikace na ulici Družstevní v Ostopovicích“ v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.


Podrobnosti viz profil zadavatele:


https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/splaskova-kanalizace-a-komunikace-na-ulici-druzstevni-v-ostopovicich