Výbory

Kontrolní výbor

předseda: Ing. Ladislav Polcar

členové kontrolního výboru:
Mgr. Jana Trčková
Mgr. Helena Havlišová 

Finanční výbor

předseda: Ing. Pavel Papajoanu

členové finančního výboru:
Ing. David Šmídek
Mgr. Ilona Paulíková