Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 01.01.2022
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 29.07.2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 02.06.2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2021
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ostopovice 01.01.2021
Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku ze psů 01.01.2020
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.01.2020
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 1/2016, o regulaci provozování hazardních her 01.01.2017
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 2/2016, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 01.01.2017
Nařízení obce Ostopovice č. 1/2014, kterým se vydává „Tržní řád“ 15.08.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ostopovice 01.01.2014
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č.3/2012, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce. 01.10.2012
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č.4/2012, kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů v obci Ostopovice. 13.09.2012
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 2/2005 - Požární řád obce, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 3/2004, požární řád, ze dne 15. 12. 2004 18.10.2005
Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 15.06.2005
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 3/2004 - Požární řád 01.01.2005
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 4/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny 01.01.2005