Veřejné zakázky

Sběrný dvůr, Ostopovice

Zadávací dokumentace  -  13012012Ostopovice_zadavaci_dokumentace__2012-01-12_Ricka_final_revize_technicke_prijate.pdf

Projektová dokumentace včetně SP, UR a vyjádření DOSS  -  13012012PREDANO_-_REVIZE_1_-_DOTACE.zip

Průvodní dopis k PD  -  13012012PRUVODNI_DOPIS.pdf

Návrh smlouvy o dílo  -  13012012Ostopovice_SD_smlouva_dilo_2012-01-12_final_Ricka.doc

Dokladová část stavby  -  13012012Dokladova_cast_stavby-kolaudace_SD_Ostopovice_final_.pdf

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace  -  13012012SD_Ostopovice_vyzva_k_podani_nabidky.pdf

Dodatečné informace 20.1.2012  -  20012012Dodatecne_informace_Sberny_dvur_Ostopovice.pdf

Dodatečné informace 23.1.2012  -  23012012Dodatecne_informace_Sberny_dvur_Ostopovice_23.1.2012.pdf

Opravený výkres - 1 - Situace  -  230120121_-_Situace_R_23_01_2012.pdf

Opravený výkres - 2 - Podélný profil  -  230120122_-_Podelny_profil_R_23_01_2012.pdf

Opravený výkres - 3 - Vzorové řezy  -  230120123_-_Vzorove_rezy_R_23_01_2012.pdf

Opravený výkres - 4 - Charakteristické řezy  -  230120124_-_Charakteristicke_rezy_R_23_01_2012.pdf

Dodatečné informace 27.1.2012  -  27012012Dodatecne_informace_Sberny_dvur_Ostopovice_27.1.2012.pdf

Přílohy_krycí list_CP_reference - opravené  -  27012012prilohy_kryci_list_CP_reference_upravene.docx

Výkaz výměr - opravený  -  27012012Vykaz_vymer_R_27_01_2012.xls

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky  -  21022012Rozhodnuti_zadavatele_o_vyberu_nejvhodnejsi_nabidky.pdf