Veřejné zakázky

Sportovně-rekreační plocha u Dráhy v Ostopovicích

Předmětem zakázky je rekultivace současné nevyužívané plochy (obce na parcele č. 40/2 k.ú. Ostopovice), na které bude vybudovaný sportovně rekreační areál. Areál se bude sestávat ze dvou hlavních částí:


·         volnočasové (dopadová plocha s workoutovým hřištěm - 85,2m2),


·         klidové zóny (zpevněná plocha s posezením a pískovištěm a treláží)


které od sebe budou oddělené terénní modelací ve formě valů. Vznikne tak areál o výměře 687 m2.


 


Podrobná specifikace požadovaného rozsahu dodávek, stavebních a montážních prací je uvedena v projektové dokumentaci.


 

Výzva k podání nabídky  -  31082020Vyzva_-_Sportovne-rekreacni_plocha_u_Drahy_v_Ostopovicich.pdf

• Příloha č. 1 - technologický postup realizace projektu  -  31082020Priloha_c._1_-_Technologicky_popis_akce.pdf

• Příloha č. 1 - kompletní projektová dokumentace  -  31082020PD_hriste_komplet.zip

Příloha č. 2 - technická specifikace a výpis prvků  -  31082020Priloha_c._2_-_Technicka_specifikace_a_vypis_prvku.docx

Příloha č. 3 – výkaz výměr  -  31082020Priloha_c._3_-_Vykaz_vymer.xlsx

Příloha č. 4 – vzor krycího listu nabídky  -  31082020Priloha_c._4_-_Vzor_kryciho_listu_nabidky.docx

Příloha č. 5 – čestné prohlášení o splnění způsobilosti a kvalifikace  -  31082020Příloha_č._5_-_Vzor_čestného_prohlášení_o_splnění_technické_kvalifikace_a_způsobilosti.docx

Příloha č. 6 - návrh smlouvy o dílo  -  31082020Priloha_c._6_-_Navrh_smlouvy_o_dilo.docx